Day: July 18, 2021

Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này

Thứ Hai, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 19/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 14, 5-18 “Các ngươi biết rằng Ta là Chúa, khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người ta báo tin cho vua Ai-cập hay: dân chúng đã trốn đi rồi; Pharaon và quần…

Đau khổ làm lung lay đức tin của chúng ta không?

Trong tình hình đại dịch Côvid 19 ngày càng lan rộng tới hầu hết các tỉnh thành trong nước Việt Nam, nhất là đang gia tăng mỗi ngày không ngừng tại Sài Gòn, hẳn không ít người vốn vẫn tin vào một Thiên Chúa đầy lòng thương xót nay cũng ít nhiều băn khoăn: “Cho…

Tinh Thần Tự Thoát

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tinh Thần Tự Thoát Bỏ tất cả để được tất cả – Con ơi ! Nếu không tự thoát cho hoàn toàn, con sẽ không khi nào hưởng được tự do hoàn toàn. Những ai còn ích kỷ, còn tự ái, còn tham vọng tò mò, bất nhẫn, còn tìm tự thỏa…