Day: July 13, 2021

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

Thứ Tư, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 14/07/21 BÀI ĐỌC I:  Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa…

Ác Quả Của Tự Ái

GƯƠNG CHÚA GIÊSU  Ác Quả Của Tự Ái Tự ái là yêu mình quá đáng – Muốn được tất cả, con hãy hiến toàn thân con và đừng giữ lại chút đỉnh gì về con. Con nên biết : trên đời không gì tác hại con bằng tự ái. Con dan díu với sự vật…