Day: July 12, 2021

Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi

Thư Ba, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 13/07/21 BÀI ĐỌC I:  Xh 2, 1-15a “Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi…

Nắm Tay Cha !

Một cô bé và cha đi ngang qua cây cầu. Cô bé sợ nên hỏi cha: “Cha ơi, con có thể nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông không?” Cha đáp: “Con yêu, không được, chính Cha sẽ nắm tay con đi.” Cô bé nói: “Như vậy thì có khác nhau gì đâu ?” Cha đáp. “Rất…

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo

Thứ Hai, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 12/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 1, 8-14. 22 “Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng…