Day: July 9, 2021

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

Thứ Bảy, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1  – 10/07/21 BÀI ĐỌC I: St 49, 29-33; 50, 15-24   (Hr 49, 29-33; 50, 15-25) “Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh em, và dẫn anh em ra khỏi đất này”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Giacóp trối lại cho các con rằng: “Cha sắp…

Sự Lạ Fatima

Sự lạ Fatima 01 Sự lạ Fatima 02 Su-la-Fatima-03 Su-la-Fatima-04 Sự lạ Fatima 05 Sự lạ Fatima 06 Sự lạ Fatima 07 Sự lạ Fatima 08 Nghe trên youtube Hồi Ký Sự Lạ Fatima 1