Day: July 7, 2021

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không

Thứ Năm, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1 – 08/07/21 BÀI ĐỌC I: St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 “Để cứu sống anh em mà Thiên Chúa đã sai em xuống Ai-cập trước anh em”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse rằng: “Thưa ngài,…

Cuộc Đời Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu 1 Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu 2 Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu 3 End Nghe trên youtube Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu-Phần 1 Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu-Phần 2 Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu 3 End

Danh sách giúp tiền mua nhà cho học sinh Mường Lát đợt 2

Chị Mary Mai $1000Ẩn danh ở Ohio $1000Chị Ly $500Chị Cẩm Vân$400Ẩn danh ở Nam CA $300Tổng cộng:  $3200 đã chuyển cho Cha Đinh Tiến ThảoXin Chúa chúc lành cho quý ân nhân

Lm Phanxico Xavie Trần Quảng

Thức ăn nhanh từ số 151 Mùa thường niên năm chẵn và Chúa nhật năm C Mùa Vọng và Giáng Sinh năm C Bài giảng mùa thường niên năm lẻ Thức ăn nhanh từ số 101 Thức ăn nhanh từ số 56 Các bài giảng tĩnh tâm và mùa chay Truyện ngắn Thức ăn nhanh…

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

Tham dự Thánh Lễ online mỗi ngày <a href=””>Mùa thường niên năm chẵn và Chúa nhật năm C</a> <a href=””>Mùa Vọng và Giáng Sinh Năm C</a> <a href=””>Tháng 11 thường niên năm lẻ</a> <a href=””>Tháng 10 thường niên</a> <a href=””>Tháng 9 thường niên</a> <a href=””>Tháng 8 thường niên</a> <a href=””>Tháng 7 thường niên</a> Mùa thường…