Day: June 28, 2021

Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời

Lễ Hai THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ và PHAOLÔ – 29/06/21 – Lễ Chính Ban Ngày BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11“Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”.Trích sách Tông đồ Công vụ.Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê…

Suy Phục Lý Đoán Sâu Nhiệm Của Chúa Mà Tự Hạ

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Suy Phục Lý Đoán Sâu Nhiệm Của Chúa Mà Tự Hạ Lý đoán Chúa đáng sợ Lạy Chúa ! Án Chúa tuyên xử con như sấm động, sét vang, làm xương cốt con rụng rời vì khiếp sợ và linh hồn con sửng sốt. Con ngẩn ngơ thầm nghĩ : “Đến các tầng…

Con hãy theo Ta

Thứ Hai Tuần 13 TN, Năm I – Ngày 28-06-2 Bài Ðọc I: St 18, 16-33“Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?”Trích sách Sáng Thế.Khi những vị ấy chỗi dậy, ra khỏi thung lũng Mambrê, liền trông về phía thành Sôđôma. Abraham cùng đi để tiễn chân các đấng.…