Day: June 18, 2021

Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 20/06/21 NGÀY HIỀN PHỤ – FATHER’S DAY (Ba tôi quên tuốt) BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như…

Kinh nguyện Thánh Thể

Lạy Chúa, Chúa đã đi vào cuộc sống chúng con theo những cách phi thường để thể hiện tình yêu của Chúa và cứu chúng con. Khi còn là chủng sinh, một mùa hè nọ, tôi được diễm phúc dự một khóa học của Godfrey Diekmann, nhà phụng vụ học lừng danh. Lúc đó là…

Chúa Thử Người Chúa Yêu

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Chúa Thử Người Chúa Yêu Người bạn thật * Chúa : Con Cha ! Con chưa phải là người bạn cố kết và tinh khôn thật. * Linh hồn : Tại sao ? Lạy Chúa ! – Vì vừa trái ý đôi chút con đã tháo lui và con ham tìm an…