Day: June 8, 2021

Tri Kỷ Với Chúa Giêsu

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tri Kỷ Với Chúa Giêsu Yêu không ngại khó Được có Chúa ở cùng, mọi sự đều tốt và không gì khó. Nhưng vắng Chúa mọi sự đều hóa nặng nhọc. Nếu Chúa không nói với lòng ta, thì không lời yên ủi nào có giá trị. Nhưng chỉ một lời của…

Chứng tích người từ hỏa ngục trở về

Hiện nay nhà xứ Cái Mơn còn lưu giữ một miếng ván có kích thước: 2,05 x 0,82 mét, dầy hơn 4,5 cm. Trên miếng ván có một chỗ bị cháy đen và khuyết xuống giống như “phần mông” của một người ngồi để lại. Miếng ván này được lưu giữ như là một chứng tích của việc…

Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn

Thứ Tư, Tuần 10 Thường Niên, Năm I – 09/06/21 BÀI ĐỌC I:    2 Cr 3, 4-11“Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em…