Day: May 18, 2021

Để chúng được nên một như Ta

Thứ Tư, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 19/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và BAN cho các ông được dự phần gia nghiệp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các…