Day: May 6, 2021

Mẹ có phúc hơn mọi người nữ

Ngày 01-5 Nhập đề & Tháng 5, tháng của Lời hứa Ngày 02-5 Tháng 5, tháng của niềm vui Ngày 03-5 Đức Maria là Trinh Nữ thanh sạch vẹn tuyền Ngày 04-5 Đức Maria là Trinh Nữ đáng ca tụng Ngày 05-5 Đức Maria là Trinh Nữ rất đáng ngợi khen Ngày 06-5 Đức Maria là…

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu, Tuần 5 Phục Sinh, Năm I – 07/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận…