Day: May 4, 2021

Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

Thứ Tư, Tuần 5 Phục Sinh, Năm I – 05/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6 “Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo…

Nhận định ơn gọi cho cuộc đời

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Câu hỏi:  Con không biết rõ ràng Chúa muốn con lập gia đình hay đi tu. Làm thế nào để nhận định ơn gọi cho bản thân con ạ? Trả lời: Ơn gọi của một người thì chỉ có người đó mới nhận ra được. Đó…

Mẹ xuống luyện ngục

THÁNG 5 KẾ CHUYỆN VỀ MẸ03.5_ MẸ XUỐNG LUYỆN NGỤC Xưa giáo dân thành Roma có tập quán cầm nến sáng ban đêm đi viếng các nhà thờ Đức Mẹ tối áp lễ Đức Mẹ Lên Trời. Có một phụ nữ quí phái cùng theo đoàn giáo dân đi viếng đền thờ Đức Mẹ. Khi…

Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thứ Ba, Tuần 5 Phục Sinh, Năm I – 04/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27 (Hl 19-28) “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục…