Day: March 31, 2021

Ngài yêu thương họ đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh – 01/04/21 THÁNH LỄ TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là…

15 cực hình đau đớn bí ấn của Chúa Giêsu

Mười Lăm Cực Hình Đau Đớn Bí Ẩn của Chúa chúng ta trong đêm trước ngày tử nạn, mà chính Chúa Giêsu đã thuật lại cho Nữ Tu rất nhân đức, rất thiết tình với Chúa, là Soeur Magdalena (người Đức) thuộc Dòng Thánh Clara, đã sống thánh thiện tại Roma. Chúa Giêsu đã chiều…