Day: March 26, 2021

9 điều cần biết về lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết: 1. Chúa Nhật Lễ Lá là gì?Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là Chúa Nhật Khổ Nạn. Gọi…

Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối

Thứ Bảy, Tuần 5 Mùa Chay – 27/03/21 Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp…