Day: March 18, 2021

Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền

Thứ Sáu, Lễ THÁNH CẢ GIUSE – 19/03/21 Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày…

Làm sao để dạy và giữ đạo cho con cái?

Câu hỏi: Thưa thầy, làm sao để dạy và giữ đạo cho con cái? Con lo lắng vì thời buổi này con cái dễ nhiễm thói xấu và lại lười biếng chuyện đạo. Trả lời: Thầy xin gợi ý một số việc nho nhỏ như sau theo những điều thầy học được từ các gia…