Day: March 7, 2021

Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu

Thứ Hai, Tuần 3 Mùa Chay, Năm I – 08/03/21 BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 1-15a “Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, tướng…

Phải xưng tội cách nào cho được xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải?

Một thực trạng đáng buồn trong Giáo Hội ở khắp mọi nơi ngày nay là có rất ít người đi xưng tội cuối tuần như xưa..  Có lẽ vì người ta không còn ý thức đúng được về sự tội và nguy hại của tội.Cho nên người ta không thấy cần thiết phải  xưng tội…

Tại sao phải tránh làm gương xấu, dịp tội?

Hỏi:  Xin Cha giải thích rõ việc sản suất, buôn bán ma túy và sách báo, phim ảnh  đồi trụy, và cờ bạc, cá độ  và boxing… có tội không ? Trả lời :Gương mù gương xấu (scandals) hay dịp tội  là cạm bẫy khiến cho người ta vấp ngã trong đường ngay chính, lương thiện và đạo…