Day: December 11, 2020

Phúc cho Bà là kẻ đã tin

Thứ Bảy, Lễ ĐỨC MẸ GUADALUPE – 12/12/20 Bài Đọc I: Dcr 2, 14-17 “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy…

Kinh Lạy Cha

Hằng ngày, chúng ta nhiều lần đọc Kinh Lạy Cha. Vâng, chúng ta thật diễm phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha – dù chúng ta chỉ là phàm nhân hèn mọn, bất xứng. Tác giả Thánh Vịnh đã tự vấn:“Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà…