Day: December 4, 2020

Thấy đoàn lũ dân chúng Người động lòng xót thương họ

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng – 05/12/20 Bài Ðọc I: Is 30, 19-21. 23-26 “Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa, Ðấng Thánh của Israel phán: Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc;…

Tại Sao Lucifer Lại Ðược Tung Hoành Quá Vậy?

Thư Gởi Bạn Hiền  Bạn thân mến, Bạn có thấy là Lucifer đang tung hoành không? Thật vậy, Lucifer đang tung hoành! Trên diễn đàn tội lỗi trần gian, y đang vênh váo tự mãn vì con người ai nấy như đều vâng phục y mà mải say tìm kiếm mọi thú vui xác phàm, quên…

Nói dối trá tội trọng hay tội nhẹ?

Thiên Chúa coi việc nói dối là công trình của ma quỷ: “Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó…