Day: August 28, 2020

Tám câu Kinh thánh nói về lòng khoan dung của Thiên Chúa

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Kinh thánh đầy dẫy những đoạn nói về lòng khoan dung của Chúa.Nhiều khi chúng ta phạm tội chống lại Thiên Chúa, chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Suy nghĩ này có thể xuất phát từ quan điểm cho…

10 sự thật thú vị về sức mạnh của bí tích Thánh Thể với linh hồn

Từ trời, Chúa Giêsu xuống thế gian để cứu độ nhân loại và dẫn nhân loại về cùng Người trên trời. Khi ở thế gian, Chúa biết trước mình sẽ rời bỏ thế gian và để lại các tín hữu của Người, vì thế Người đã muốn để lại điều gì đó để nuôi dưỡng…

Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT – 29/08/20 Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng,…

Trợ giúp Nồi cháo bác ái cho cha Giuse Hoàng Quốc Oai

Con xin kính chào cha Lê Thanh Quang.  Kính thưa Cha, Con là Lm. Giuse Hoàng Quốc Oai, phụ trách mảng Bác Ái Hiến Sĩ vùng Tây Bắc-Việt Nam, thuộc dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm-OMI. Lời đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Cha, Quý Ân Nhân và gia đình. Nguyện xin…

Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu, Tuần 21 TN, – 28/08/20 THÁNH AUGUSTINO Bài Ðọc I: 1 Cr 1, 17-25 “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”. Trích thư thứ nhất của Thánh…