Day: August 15, 2020

Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy

CHÚA NHẬT 20 TH. NIÊN, NĂM A – 16/08/20 BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7 “Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”. Trích sách Tiên tri Isaia.     Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công…

Mẹ là Mẹ của tôi

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên TrờiMẹ là Mẹ của tôi Cuộc đời là một chuyến đi. Dù đứng, dù ngồi, dù nằm, tôi vẫn trên đường đi. Tôi đang đi về cuối đời. Rồi sẽ tới sự chết. Từ sự chết, tôi bước vào cõi sau. Cõi sau là một huyền nhiệm. Hạnh phúc…

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại

Thứ Bảy,  Lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/08/18 Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện…