Day: August 14, 2020

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên TrờiCảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa Nếu có ai hỏi: Làm thế nào để tiến bộ trên đường đạo đức, thay đổi nếp sống cũ, biết dấn thân mến Chúa yêu người hơn? Tôi xin thưa: điều quan trọng nhất khởi đầu cho một nếp sống mới là:…