Day: May 30, 2020

Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần đô huyền nhiệm 15- Thần đô huyền nhiệm 17 – Thần đô huyền nhiệm 19 – Thần đô huyền nhiệm 21-Thần đô huyền nhiệm 23-Thần đô huyền nhiệm 25-Thần đô huyền nhiệm 27-Thần đô huyền nhiệm 29- Thần đô huyền nhiệm 31- Thần đô huyền nhiệm 33- Thần đô huyền nhiệm 35-Thần đô huyền…

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – 30/05/20 Bài Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31“Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người…

%d bloggers like this: