Day: May 30, 2020

Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần đô huyền nhiệm 1, 2 Thần-đô-huyền-nhiệm 3- 6 Thần-đô-huyền-nhiệm 7-10 Thần-đô-huyền-nhiệm 11-13 Thần đô huyền nhiệm 14 -16 Thần đô huyền nhiệm 17 – 19 Thần đô huyền nhiệm 20 – 21 Thần đô huyền nhiệm 22 – 23 Thần-đô-huyền-nhiệm 24-26 Thần-đô-huyền-nhiệm 27-29 Thần-đô-huyền-nhiệm 30-32 Thần-đô-huyền-nhiệm 33-35 Thần-đô-huyền-nhiệm 36-38 Thần-đô-huyền-nhiệm 39-40 Nghe trên youtube…

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra

Thứ Bảy, Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – 30/05/20 Bài Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31“Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người…