Day: May 24, 2020

“Chuỗi Mân Côi hy vọng” cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid-19

Hồi đầu tháng 4 năm nay, cha Andrés Esteban López, cha sở giáo xứ Thánh Gia ở trung tâm của một trong những khu phố nổi tiếng của thành phố Mexico, đã cùng với các linh mục khác của giáo xứ và một số giáo dân khởi xướng phong trào “Chuỗi Mân Côi hy vọng.”…

Ngày Thế Giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Năm nay, ngày 24-5 lễ Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, cũng là lễ Đức Mẹ Xà Sơn ở Trung Quốc, trùng vào Chúa Nhật, nhưng các tín hữu vẫn được mời gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc. G. Trần Đức Anh OP, Roma  Tình hình Công Giáo tại Hoa Lụcvẫn…

The outpouring of the Holy Spirit gave birth to the Church

NOTE: In those places where the observance of the Solemnity of the Ascension of the Lord has been transferred to this day, the Mass and readings of the Ascension are used. MAY 24, 2020 SEVENTH SUNDAY OF EASTER FOCUS:    The outpouring of the Holy Spirit gave birth to the Church and sustains her, and us, still…

Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy

CHÚA NHÂT, LỄ THĂNG THIÊN, NĂM A – 24/05/20 Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho…