Day: May 14, 2020

Mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến cho mọi người

Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: Mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến cho mọi người Chiến dịch Truyền thông Công giáo Hoa Kỳ: “Kết nối với Đức Kitô” “Kết nối với Đức Kitô”: đây là chủ đề của Chiến dịchTruyền thông Công giáo sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào…

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu

Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh,– 14/05/20- Thánh Matthia Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói:…