Day: May 3, 2020

Hear and heed the voice of our Shepherd

MAY 3, 2020 FOURTH SUNDAY OF EASTER FOCUS: Sheep left unattended or corralled will wander off and get into trouble every single time. That is why the shepherd goes to such lengths to keep an eye on them. When left to our own devices, we, too, have this uncanny tendency to wander off and get…

Đi tu là gì?

ĐI TU LÀ GÌ?(Suy niệm Chúa Nhật 4 PS)WHĐ – Chúa Nhật 4 Phục Sinh được gọi là ngày Chúa Chiên Lành. Đó chính là Đức Giêsu Kitô luôn chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Chúa Nhật này Giáo Hội đặc biệt mời gọi mỗi bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa gọi để bước vào…

Rước lễ thiêng liêng theo gương các thánh

Trong những ngày cả thế giới phải cách ly ở nhà, người Công giáo không được tham dự Thánh lễ  mà chỉ có thể theo dõi Thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng. Vậy, người tín hữu nên dọn mình rước lễ thiêng liêng như thế nào ? Sau đây là kinh nghiệm,…

Tâm tình của Đức Thánh Cha trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi

Đức Thánh Cha khẳng định: “Ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì; và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con con đường này” Ngọc Yến – Vatican News Cầu nguyện cho các ơn gọi Sau Kinh Lạy Nữ Vương, Đức Thánh Cha…

Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH, NĂM A – 03/05/20 Lễ CHÚA CHIÊN LÀNH BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41“Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin…