Day: April 29, 2020

Thư của một Linh mục hấp hối gửi cho Chúa

Con sợ rằng, vào giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là, con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì, có thể nói là trắng tay, vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con… Cha…

Ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời

Thứ Tư, Tuần 3 Phục Sinh, Năm 2 – 29/04/20 Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8 “Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa…