Day: April 19, 2020

Jesus is the font of God’s Divine Mercy

APRIL 19, 2020 SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCY SUNDAY FOCUS: Today the Church celebrates Divine Mercy Sunday. The central focus is our celebration of the resurrection of Christ and the floodgates of God’s mercy being opened upon us, and is based both on Scripture and the revelations of Saint Faustina Kowalska. Peter says in…

Để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa và được sống nhờ danh Người

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH, NĂM A – 19/04/20 Lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47 “Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi…