Day: April 11, 2020

Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha nhớ đến những người hy sinh vì các bệnh nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện thoại trực tiếp cho chương trình “A Sua Immagine” – Theo hình ảnh Người – để bày tỏ sự gần gũi của ngài với những người đang hy sinh mạng sống để giúp đỡ người khác; ngài gọi họ là “những người nam nữ chịu đóng đinh, những…

Chờ mong những phép màu

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN THÁNH TRONG MÙA DỊCH COVID-19 Tin Mừng thánh Luca “quay lại” quang cảnh chiều tối ngày thứ Sáu Tuần Thánh như sau: “Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa–bát, các bà nghỉ lễ như Luật Truyền.” (Lc 23,56). Những người chứng kiến cái…

Người đã sống lại và đến xứ Galilêa trước các ông

Thứ Bảy Tuần Thánh (Lễ Ðêm) – 11/04/20 Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc…