Day: April 5, 2020

14 Chặng Đàng Thánh giá trong đại dịch Covid-19

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19 Dẫn nhập: Những chặng đàng thánh giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay thật đặc biệt. Về địa lý, chúng ta không thể tham dự cùng nhau. Đại dịch Covid–19…

Con đường Chúa đi

Con đường Chúa đi – TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt BÀI THƯƠNG KHÓ: Mt 26,14 – 27,66 Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêsusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá.…

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2020

Sáng Chúa nhật 05/4/2020 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá: cuộc sống không có ích gì nếu không phục vụ người khác. Và với các bạn trẻ, Đức…

Christ became obedient unto death that we might have life

APRIL 5, 2020 PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD (Lec. 37)   Procession with the Palms                                                        1) Matthew 21:1-11 (Lec. 38) Mass Readings 1) Isaiah 50:4-7 2) Philippians 2:6-11 3) Matthew 26:14–27:66 or 27:11-54 FOCUS: Today is one of those unique days in the Church calendar when we hear two Gospel passages very different in tone and sentiment,…

Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM A – 05/04/20 Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Mt 21, 1-11 “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo…