Day: February 16, 2020

Bảy Đại Tai Ương, Thiên Tai Xảy Ra Trong 10 Năm Qua

Dấu Chỉ Thời Gian: Bảy Đại Tai Ương, Thiên Tai Xảy Ra Trong 10 Năm Qua Với thời đại khoa học tân tiến về truyền thông, con người dễ dàng loan tải tin tức và hình ảnh khắp nơi cho nhau một cách nhanh chóng. Nhờ đó, con người biết được những gì đang xảy…

Tại sao phải cầu nguyện

Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta? WGPSG / Aleteia – Nếu Thiên Chúa biết được những gì chúng ta cần trước khi chúng ta xin, vậy mục đích của việc chuyển cầu là gì? Tất cả chúng ta đều biết rằng việc cầu nguyện không phải…

Blessed are they who follow the law of the Lord!

FEBRUARY 16, 2020 SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 76)  1)         Sirach 15:15-20 2)         1 Corinthians 2:6-10 3)         Matthew 5:17-37or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37 Gospel related: CCC 226, 577, 581, 592, 678, 1034, 1424, 1456, 1967, 2053, 2054, 2141, 2153, 2257, 2262, 2302, 2330, 2336, 2338, 2380, 2382, 2463, 2466, 2513, 2528, 2608, 2792, 2841, 2845…

Các con đã nghe nói với người xưa rằng…Còn Ta, Ta bảo các con

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 16/02/20 Bài Ðọc I: Hc 15,16-21“Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác” Bài trích sách Ðức Huấn ca. Nếu người muốn tuân giữ các giới răn:việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi.Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa,ngươi…