Day: November 27, 2019

Ông Chủ Gánh Xiếc

Ông Chủ Gánh Xiếc Cha Jean de Frontfroide thuộc dòng Xitô ở đan viện Senanque, tỉnh Vaucluse, nước Pháp, thuật lại câu truyện như sau: Hồi cha ở đan viện Sénanque, một chiều nọ, trái với lệ thường, cha đi dạo chơi trong nhà thể thao gần cổng đan viện. Cha vừa mới đi được…

Ca Ngợi Chúa Khi Người Thân Qua Đời

Trong Thánh Lễ cầu hồn ngày 2/11/2019 tại nhà thờ Thánh Linh có 4 linh mục và 3 thầy Phó Tế cùng dâng Thánh Lễ với cộng đoàn mà đa số là các thân nhân của những người quá cố trong năm 2019 này. Thánh Lễ được diễn ra với ba ngôn ngữ: tiếng Anh,…

Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy

Thứ Tư, Tuần 34 Thường Niên, Năm 1 – 27/11/19 Bài Ðọc I: Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28 “Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình…