Day: May 12, 2019

The Words from Holy Mother to Mirjana

These are the word Mary spoke to Mirjana who is Visionary of Our Lady in Medjugorje February 2nd, 2015 “Dear children, I am here, I am among you. I am looking at you, am smiling at you and I love you in the way that only a mother can. Through the Holy Spirit whom comes…

The Good Shepherd Sunday

FOUR SUNDAY OF EASTER YEAR C I GIVE MY SHEEP ETERNAL LIFE (John 10: 27-30) ‘The sheep that belong to me,’ Jesus says, ‘listen to my voice.’ Have you ever lost a dog, a cat, a parrot, or other pet, and were at your wit’s end searching to find it? I ask this because it relates…

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH, NĂM C – 12/05/19 Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường.…