Day: May 1, 2019

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước 3

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ đến KHẢI HUYỀN Cv1:4-5 Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh…

Những câu hay trong Thánh Kinh Tân Ước 2

 TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN Ga1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ga1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ga1:4 ở nơi Người là sự sống, và sự…

Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?

Thứ Tư, Lễ Thánh GIUSE Lao công – 01/05/19 Bài Ðọc I: St 1, 26 – 2, 3 “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm…