Day: April 19, 2019

Hình ảnh ngày nay của 14 chặng đàng Thánh Giá

Đàng Thánh Giá – Via Dolorosa Kitô Giáo dựa trên niềm tin Chúa Giêsu sống lại từ cỏi chết.  Đoạn đường dẫn đến cái chết đau thương của Ngài trên đồi Golgotha cách nay 2000 năm đã được các tín hữu từ thời sơ khai – lúc còn bị bách hại – trân trọng gìn…

Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích Người mà chúng ta được chữa lành

Thứ Sáu Tuần Thánh – 19/04/19 (Ăn Chay & Kiêng Thịt) Phần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta sẽ được cao…