Day: July 27, 2018

Người đỡ đầu

Đâu có tình yêu thương bác ái, thì đó là dấu chỉ con cái Chúa. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng con, biết nêu cao tinh thần bác ái, đoàn kết giúp đỡ nhau. Đồng thời biết cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa trong Phép Thánh Thể, để sốt sắng…

Giật chuông nhà thờ để làm gì?

Trong bộ giáo luật hiện hành, không còn thấy nói tới chuông nhà thờ nữa. Như vậy có nghĩa là từ nay có thể dùng chiêng trống phèn la, chứ không cần phải giật chuông trong các nghi lễ phụng vụ nữa, phải không? Trước hết, chúng ta nên ghi nhận là so với bộ…

HÀNH HƯƠNG ROME, MEDJUGORI, HUNGARY, POLAND

HÀNH HƯƠNG ROME, MEDJUGORI, HUNGARY, POLAND NGÀY 21 tháng 4 ĐẾN 04 THÁNG 5, 2019 40 NGƯỜI+  Rev.Peter Le (phone: 479 522 4245) Email: peterlequang@hotmail.com   1301 Frank St. Barling, AR 72923 **************** NGÀY 1: chiều Chúa nhật: 21 tháng 4:  BAY TỪ USA ĐI KRAKOW, BA LAN NGÀY 2Thứ Hai:    22 tháng 4, 2019: 5:00pm  đến phi trường KRK, check in…