January 30, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-davpu-959a1f

NOV 20 THÁNH PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN CẦN, THẦY GIẢNG