Day: July 12, 2018

Làm Dấu Thánh Giá

Có bao giờ bạn nghì rằng : tại sao mình lại làm dấu? Làm dấu trước mọi công việc. Làm dấu trước và sau khi ăn. Làm dấu khi sợ hãi, khi gặp gian nan. Nghĩa là làm dấu không đơn thuần là biểu lộ niềm tin Công Giáo mà còn là xin thêm sức mạnh từ…

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không

Thứ Năm, Tuần 14 Thường NIên, Năm 2 – 12/07/18 Bài Ðọc I:Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta…