Day: June 26, 2018

Nữ tu Mariam: 50 năm loan báo Tin Mừng trong thầm lặng

Nữ tu Mariam: 50 năm loan báo Tin Mừng trong thầm lặng cùng với các Nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu Roma – “Khi thi hành sứ vụ tại một vùng đất như Afghanistan, người ta không thể loan báo Tin Mừng theo cách thức truyền thống. Cách duy nhất để thực hiện đó…

Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế

Thứ Ba, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 26/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 “Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Ðavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với…