Day: August 17, 2017

Thư 1 Thê-Xa-Lô-Ni-Ca

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn 2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về…

Sách 1 Sử Biên Niên

CHƯƠNG 1 I. DÒNG HỌ VUA ĐA-VÍT: CÁC GIA PHẢ 1. TỪ A-ĐAM ĐẾN ÍT-RA-EN Gốc tích của ba nhóm (St 5:1-32) 1 Ông A-đam, ông Sết, ông E-nốt.2 Ông Kê-nan, ông Ma-ha-lan-ên, ông Gie-rét.3 Ông Kha-nốc, ông Mơ-thu-se-lác, ông La-méc.4 Ông Nô-ê, ông Sêm, ông Kham, ông Gia-phét. Ngành ông Gia-phét (St 10:2-4) 5…

Từ vô thần tới chức linh mục

Sinh trưởng trong một gia đình Do Thái giàu có ở Pháp vào năm 1814, Alphonse Ratisbonne trở nên thành viên trong công ty tài chính lớn của người chú. Lúc đầu, Ratisbonne là mộtngười Do Thái bình thường, nhưng khi người anh gia nhập Công giáo và trở thành linh mục, cơn giận dữ…

Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình

17/08/2017 Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Gs 3, 7-10a. 11. 13-17 “Hòm giao ước của Thiên Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay Ta sẽ bắt đầu tôn ngươi lên trước…