Day: August 11, 2017

Thư 2 Cô-Rin-Tô

CHƯƠNG 1 Lời chào thăm. Lời cảm tạ 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền A-khai-a.2 Xin Thiên Chúa là Cha…

Sách Rút

CHƯƠNG 1 Rút và bà Na-o-mi 1 Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ và hai con trai bỏ Bê-lem miền Giu-đa mà đến ở trong cánh đồng Mô-áp.2 Tên người đàn ông là Ê-li-me-léc, tên người vợ ấy là Na-o-mi và…

Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy

11/08/2017 Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-40 “Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những…