May 28, 2023

Đài Phát Thanh Lòng Chúa thương xót đã phát quà cho người phong cùi làng Dakkia Kontum hôm nay. Mỗi phần quà là 14 đô cho 85 người.
Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân một mùa Giáng Sinh An Bình và Thánh Đức.

Cha xứ nhà thờ Dakkia:  MICAE   A BLIR – Điện thoại: 0383442419 

Họ cầu nguyện cho quý ân nhân bằng tiếng dân tộc trước khi nhận quà

Soeur Phương đã gắn bó với làng này hơn 50 năm