Truyện Các Thánh

Truyện Thánh Giuse

 1. BỐ THÍ LÀ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁC ĐẲNG LINH HỒN
 2. GỐC TÍCH THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN
 3. Một phút phạm tội , ngàn ngày đau khổ 
 4. Chết hơn sống mà làm mắt lòng Chúa
 5. Cứu các linh hồn đẹp lòng Chúa
 6. TƯỢNG ẢNH CỨU RỖI
 7. CÂU CHUYỆN TRÊN TÀU THUỶ 
 8. CÂU CHUYỆN TRÊN XE LỬA
 9. Cứu Trợ Người Nghèo 
 10. CON CHÓ CON CỦA THÁNH GIUSE 
 11. KHI CÔNG NHÂN ĐÌNH CÔNG
 12. NUÔI CHIẾN TRANH 
 13. NGƯỜI KHINH BINH 
 14. CỨU HỎA TAI 
 15. ĐÓNG CÁI THANG 
 16. CÂY GẬY CỨU RỖI 
 17. NGƯỜI COI VƯỜN 1
 18. NGƯỜI COI VƯỜN 2
 19. GỠ MỐI TƠ VÒ 
 20. ĐƯỢC KIỆN 
 21. TRẢ LÃI BA PHÂN
 22. LIỆU LÝ CÔNG VIỆC 
 23. THÂN VỊ THÁNH CẢ GIUSE
 24. NIỀM TIN CHỜ ĐỢI 
 25. HAI CÁI CHẾT 
 26. ÔNG CHỦ GÁNH XIẾC 
 27. TRANG TRẢI NỢ NẦN

 

Truyện Mân Côi

 1. CHẾT CÒN ĐƯỢC XƯNG TÔI
 2. BỎ LỠ CƠ HỘI 
 3. Truyện tích 22 – Chuỗi hạt Mân Côi với lửa hỏa ngục 
 4. Truyện tích 24- Chuỗi hạt Mân Côi với chàng Công tử quý tộc
 5. 100 Truyện Tích Mân Côi: Mẹ Maria Khuyên Đọc Kinh Mân Côi (Phong Trào Đức Mẹ của các Linh Mục và Gíao Dân – Lm Gobbi)

 

 

⇐ Về Trang Chính

⇑  Về đầu trang

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.