Các Truyện Thánh Tích

 1. Dec 07 Lễ Thánh Ambrosio Giám mục Tiến sĩ
 2. Dec 05 Thánh Nicolas , Giám mục
 3. NOV 30 THÁNH GIUSE MARCHAND DU, LM THỪA SAI
 4. NOV 26 THÁNH TÔMA ĐINH VIẾT DỤ, LM 
 5. Dec 04 Thánh Gioan Đamascênô, LM Tiến sĩ – Kim Thúy
 6. Dec 03 Lễ Thánh Phanxico Savie, LM – Kim Thúy
 7. Nov 30 Lễ Thánh Anrê Tông đồ – Kim Thúy
 8. Nov 24 Các Thánh tử đạo VN – Kim Thúy
 9. Nov 23 Lễ Thánh Clemente Giáo Hoàng Tử đạo &Thánh Columban – Kim Thúy
 10. Nov 22 Thánh nữ Cecilia ,Trinh Nữ tử đạo – Kim Thúy
 11. Nov 18 Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô – Kim Thúy
 12. Nov 17 Thánh Nữ Elisabet , Hunggari – Kim Thúy
 13. Nov 16 Thánh Nữ Magarita ,Tô Cách Lan & Thánh Trinh nữ Gertrude – Kim Thúy
 14. Nov 15 Thánh Alberto Cả , Giám mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 15. Nov 12 Thánh Giosaphat , Giám mục tử dạo – Kim Thúy
 16. Nov 11 Thánh Martino – Kim Thúy
 17. Nov 10 Thánh Lêô Cả , Giáo hoàng tiến sĩ – Kim Thúy
 18. Nov 09 Cung hiến Thánh Đường Latêranô – Kim Thúy
 19. Tiểu sử của 5 vị Chân Phước mới được tuyên Thánh
 20. Nov 04 Thánh Carôlô Bôrômêô , Giám mục – Kim Thúy
 21. Nov 03 Lễ Thánh Martino Poret (Tu sĩ) – Kim Thúy
 22. Nov 01 Lễ Các Thánh Nam Nữ – Kim Thúy
 23. Oct 28 Thánh Simon và Giuđa Tông đồ – Kim Thúy
 24. Chân Phước Bartolo Longo, người của chuỗi Mân Côi – Minh Liên
 25. Oct 24 Thanh Anton Maria Clare – Kim Thúy
 26. Oct 23 Thánh Gioan Capistrano – Kim Thúy
 27. Thánh Phao Lô Thánh Giá – Kim Thúy
 28. Oct 19 Thánh GioanBrebeuf-Isaac Jogues – Kim Thúy
 29. Ngay 18-10 Thanh Luca – Kim Thúy
 30. Oct 17 Thánh Inhaxio Antiokia – Kim Thúy
 31. Oct 15 – ThánhTeresa Avila – Kim Thúy
 32. Oct 16 – Thánh nữ Hedviga – Kim Thúy
 33. Oct 11 – Thánh Phêrô Lê Tùy- Kim Thúy
 34. Oct 23 Thánh Gioan Capistrano – Kim Thúy 
 35. Oct 19 Thánh GioanBrebeuf-Isaac Jogues – Kim Thúy 
 36. Oct 16 Thánh nữ Magarita Maria Alacoque – Kim Thúy
 37. Oct 14 Thánh Calisto Giáo Hoàng Tử Đạo – Kim Thúy
 38. Oct 06 Thánh Bruno – Kim Thúy
 39. Oct 04 Lễ Thánh Phanxico Assisi – Kim Thúy
 40. Sep 29 Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael – Kim Thúy
 41. Tam vị Tổng lãnh Thiên thần
 42. Oct 02 Lễ Thiên Thần Hộ Thủ – Kim Thúy
 43. Oct 01 Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – Kim Thúy
 44. Sep 30 Lễ Thánh Gieronimo Linh Mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 45. Sep 28 Thánh VencesLao Tử đạo – Kim Thúy
 46. Sep 27 Thánh Vinh Sơn Phao lô Linh Mục – Kim Thúy
 47. Sep 26 Thánh Cosma và Damiano Tử đạo – Kim Thúy
 48. Sep 21 Lễ Thánh Mat thêu Tông đồ, Thánh Sử – Kim Thúy
 49. Sep 20 Thánh Gioan Corney Tân , LM Tử đạo – Kim Thúy
 50. Sep 20 Thánh Anre Kim và Phaolo Chung và các bạn Tử đạo – Kim Thúy
 51. Sep 19 Thánh Gianuario Giám mục Tử đạo – Kim Thúy
 52. Sep 17 Thánh Roberto Belamino Giám Mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 53. Sep 16 -Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Cypriano Giám Mục Tử Đạo – Kim Thúy
 54. Sep 13 – Thánh Gioan Kim khầu  – Kim Thúy
 55. Aug 28  – Lễ kính Thánh Monica – Kim Thúy
 56. Truyện Thánh Lorenso Phó tế tử đạo
 57. Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của thánh Vinh Sơn
 58. Hạnh Thánh Phanxico Assisi
 59. Vị Thánh dám nghĩ lớn trong đời tu
 60. Lời chứng của Cha James Manjackal – Kim Thúy
 61. Chuyện có thật về Thiên Thần Bản Mệnh
 62. Chúa Giêsu Hài đồng và các ThánhNghe mp3
 63. Thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi
 64. Thánh Phêrô Có Con Cái Gì Không?
 65. Thánh Giáo Hoàng Piô X
 66. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael

 67. Hãy tin tưởng nơi Thiên Thần bản mệnh

 68. mp3: Những câu chuyện về Thiên Thần Bản mệnh

 69. mp3: Những câu chuyện về Thiên Thần Bản mệnh

 70. Padre Pio, vị đại thánh của Đức Mẹ Fatima ⇒ Nghe mp3
 71. Thánh Nữ Margaret Clitherow – Kim Thúy
 72. Con lừa Thánh Antôn Padua quì lạy Mình Thánh Nghe mp3
 73. Ông Thánh Antôn Pađua hay làm phép lạNghe mp3