Các Truyện Thánh Tích

 1. Nov 15 Thánh Alberto Cả , Giám mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 2. Nov 12 Thánh Giosaphat , Giám mục tử dạo – Kim Thúy
 3. Nov 11 Thánh Martino – Kim Thúy
 4. Nov 10 Thánh Lêô Cả , Giáo hoàng tiến sĩ – Kim Thúy
 5. Nov 09 Cung hiến Thánh Đường Latêranô – Kim Thúy
 6. Tiểu sử của 5 vị Chân Phước mới được tuyên Thánh
 7. Nov 04 Thánh Carôlô Bôrômêô , Giám mục – Kim Thúy
 8. Nov 03 Lễ Thánh Martino Poret (Tu sĩ) – Kim Thúy
 9. Nov 01 Lễ Các Thánh Nam Nữ – Kim Thúy
 10. Oct 28 Thánh Simon và Giuđa Tông đồ – Kim Thúy
 11. Chân Phước Bartolo Longo, người của chuỗi Mân Côi – Minh Liên
 12. Oct 24 Thanh Anton Maria Clare – Kim Thúy
 13. Oct 23 Thánh Gioan Capistrano – Kim Thúy
 14. Thánh Phao Lô Thánh Giá – Kim Thúy
 15. Oct 19 Thánh GioanBrebeuf-Isaac Jogues – Kim Thúy
 16. Ngay 18-10 Thanh Luca – Kim Thúy
 17. Oct 17 Thánh Inhaxio Antiokia – Kim Thúy
 18. Oct 15 – ThánhTeresa Avila – Kim Thúy
 19. Oct 16 – Thánh nữ Hedviga – Kim Thúy
 20. Oct 11 – Thánh Phêrô Lê Tùy- Kim Thúy
 21. Oct 23 Thánh Gioan Capistrano – Kim Thúy 
 22. Oct 19 Thánh GioanBrebeuf-Isaac Jogues – Kim Thúy 
 23. Oct 16 Thánh nữ Magarita Maria Alacoque – Kim Thúy
 24. Oct 14 Thánh Calisto Giáo Hoàng Tử Đạo – Kim Thúy
 25. Oct 06 Thánh Bruno – Kim Thúy
 26. Oct 04 Lễ Thánh Phanxico Assisi – Kim Thúy
 27. Sep 29 Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael – Kim Thúy
 28. Tam vị Tổng lãnh Thiên thần
 29. Oct 02 Lễ Thiên Thần Hộ Thủ – Kim Thúy
 30. Oct 01 Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – Kim Thúy
 31. Sep 30 Lễ Thánh Gieronimo Linh Mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 32. Sep 28 Thánh VencesLao Tử đạo – Kim Thúy
 33. Sep 27 Thánh Vinh Sơn Phao lô Linh Mục – Kim Thúy
 34. Sep 26 Thánh Cosma và Damiano Tử đạo – Kim Thúy
 35. Sep 21 Lễ Thánh Mat thêu Tông đồ, Thánh Sử – Kim Thúy
 36. Sep 20 Thánh Gioan Corney Tân , LM Tử đạo – Kim Thúy
 37. Sep 20 Thánh Anre Kim và Phaolo Chung và các bạn Tử đạo – Kim Thúy
 38. Sep 19 Thánh Gianuario Giám mục Tử đạo – Kim Thúy
 39. Sep 17 Thánh Roberto Belamino Giám Mục Tiến sĩ – Kim Thúy
 40. Sep 16 -Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Cypriano Giám Mục Tử Đạo – Kim Thúy
 41. Sep 13 – Thánh Gioan Kim khầu  – Kim Thúy
 42. Aug 28  – Lễ kính Thánh Monica – Kim Thúy
 43. Truyện Thánh Lorenso Phó tế tử đạo
 44. Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của thánh Vinh Sơn
 45. Hạnh Thánh Phanxico Assisi
 46. Vị Thánh dám nghĩ lớn trong đời tu
 47. Lời chứng của Cha James Manjackal – Kim Thúy
 48. Chuyện có thật về Thiên Thần Bản Mệnh
 49. Chúa Giêsu Hài đồng và các ThánhNghe mp3
 50. Thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi
 51. Thánh Phêrô Có Con Cái Gì Không?
 52. Thánh Giáo Hoàng Piô X
 53. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael

 54. Hãy tin tưởng nơi Thiên Thần bản mệnh

 55. mp3: Những câu chuyện về Thiên Thần Bản mệnh

 56. mp3: Những câu chuyện về Thiên Thần Bản mệnh

 57. Padre Pio, vị đại thánh của Đức Mẹ Fatima ⇒ Nghe mp3
 58. Thánh Nữ Margaret Clitherow – Kim Thúy
 59. Con lừa Thánh Antôn Padua quì lạy Mình Thánh Nghe mp3
 60. Ông Thánh Antôn Pađua hay làm phép lạNghe mp3