Trận Chiến Thiêng Liêng

Lm Peter Lê Thanh Quang

Giáo Lý Cho Người Trẻ

YOUCAT: YOUTH CATECHISM

You cat 1-2   ⇒   You cat 3-8   ⇒   You cat 9-19

You cat 20-29   ⇒   You cat 30-48

You cat 49-60   ⇒   You cat 61-76   ⇒   You cat 77-97

You cat 98-112  ⇒   You cat 113-126

Youcat 127-141   ⇒   Youcat 142-155   ⇒   Youcat 156-167

Youcat 168-182   ⇒   Youcat 183-205   ⇒   Youcat 206-223

Youcat 224-248   ⇒   Youcat 249-265   ⇒   Youcat 266-280

Youcat 281-295   ⇒   Youcat 296-314   ⇒   Youcat 315-333

Youcat 334-351   ⇒   Youcat 352-366   ⇒   Youcat 367-386

Youcat 387-403   ⇒   Youcat 404-420   ⇒   Youcat 421-434

Youcat 435-448   ⇒   Youcat 449-468   ⇒   Youcat 469-486

Youcat 487-508   ⇒   Youcat 509-527

Lm Peter Lê Thanh Quang

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

Lịch Sử Giáo Hội Hoàn Vũ

01 LSGH   ⇒   02 LSGH   ⇒   03 LSGH   ⇒   04 LSGH   ⇒   05 LSGH   ⇒   06 LSGH

07 LSGH   ⇒   08 LSGH   ⇒   09 LSGH   ⇒   10 LSGH   ⇒   11 LSGH   ⇒   12 LSGH

13 LSGH   ⇒   14 LSGH  ⇒   15 LSGH   ⇒   16 LSGH   ⇒   17 LSGH   ⇒   18 LSGH

19 LSGH   ⇒   20 LSGH  ⇒   21 LSGH   ⇒   22 LSGH   ⇒   23 LSGH   ⇒   24 LSGH

25 LSGH   ⇒   26 LSGH   ⇒   27 LSGH   ⇒   28 LSGH   ⇒   29 LSGH   ⇒   30 LSGH

31 LSGH   ⇒   32 LSGH   ⇒   33 LSGH   ⇒   34 LSGH   ⇒   35 LSGH   ⇒   36 LSGH

37 LSGH   ⇒   38 LSGH   ⇒   39 LSGH

Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam

40 LSGHVN   ⇒   41 LSGHVN   ⇒   42 LSGHVN   ⇒   43 LSGHVN   ⇒   44 LSGHVN

45 LSGHVN   ⇒   46 LSGHVN  ⇒   47 LSGHVN   ⇒   48 LSGHVN   ⇒   49 LSGHVN

50 LSGHVN   ⇒   51 LSGHVN   ⇒   52 LSGHVN   ⇒   53 LSGHVN   ⇒   54 LSGHVN

55 LSGHVN    ⇒   56 LSGHVN   ⇒   57 LSGHVN  ⇒   58 LSGHVN   ⇒   59 LSGHVN

60 LSGHVN   ⇒   61 LSGHVN   ⇒   62 LSGHVN   ⇒   63 LSGHVN  ⇒   64 LSGHVN

65 LSGHVN   ⇒   66 LSGHVN   ⇒   67 LSGHVN   ⇒   68 LSGHVN   ⇒   69 LSGHVN

70 LSGHVN  ⇒   71 LSGHVN   ⇒   72 LSGHVN   ⇒   73 LSGHVN   ⇒   74 LSGHVN

75 LSGHVN   ⇒   76 LSGHVN   ⇒   77 LSGHVN   ⇒   78 LSGHVN  ⇒   79 LSGHVN

80 LSGHVN   ⇒   81 LSGHVN   ⇒   82 LSGHVN   ⇒   83 LSGHVN   ⇒   84 LSGHVN

85 LSGHVN   ⇒   86 LSGHVN   ⇒   87 LSGHVN   ⇒   88 LSGHVN

 

Lm Peter Lê Thanh Quang

Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng của Mẹ

Thông Điệp 36

Thông Điệp 35

Thông Điệp 34

Thông Điệp 33

Thông Điệp 32 ⇒ Thông Điệp 31 ⇒ Thông Điệp 30 ⇒ Thông Điệp 29 ⇒ Thông Điệp 28 Thông Điệp 27Thông Điệp 26 ⇒ Thông Điệp 23 ⇒ Thông Điệp 22Thông Điệp 21Thông Điệp 20 ⇒ Thông Điệp 19 ⇒ Thông Điệp 17  ⇒  Thông Điệp 16  ⇒  Thông Điệp 15  ⇒  Thông Điệp 14  ⇒  Thông Điệp 13  ⇒  Thông Điệp 12  ⇒  Thông Điệp 11  ⇒ Thông Điệp 10  ⇒  Thông Điệp 9  ⇒  Thông Điệp 8  ⇒  Thông Điệp 7  ⇒  Thông Điệp 6   ⇒  TĐSố 4  ⇒   TĐSố 3  ⇒  Thông Điệp số 2  ⇒  Thông Điệp số 1

♦♦♦

Thông Điệp 289

Thông Điệp 288   ⇒   287   ⇒   286   ⇒   285 

 Thông Điệp 282   ⇒   Thông Điệp 281

♦♦♦

330  ⇒  328  ⇒  327   ⇒   Thông Điệp 326   ⇒    325   ⇒   Thông Điệp 324 

 Thông Điệp 323   ⇒   Thông Điệp 322   ⇒   Thông Điệp 321   ⇒   Thông Điệp 320

♦♦♦

Thông Điệp 459  ⇒   Thông Điệp 457   ⇒   Thông Điệp 456

♦♦♦

Thông Điệp 604   ⇒   Thông Điệp 602   ⇒   Thông Điệp 601  ⇒   Thông Điệp 600

Thông Điệp 599   ⇒   Thông Điệp 598   ⇒   Thông Điệp 597  ⇒   Thông Điệp 596

595 Thông Điệp   ⇒   594 THONG DIEP   ⇒   593 THONG DIEP   ⇒   592 THONG DIEP

591 THONG DIEP    ⇒   590 THONG DIEP CHIA SE SEP 24

589 THONG DIEP + CHIA SE SEP 23   ⇒  588 THONG DIEP + CHIA SE SEP 17

587 THONG DIEP + CHIA SE SEP 16   ⇒  586 THONG DIEP + CHIA SE SEP 10

585 THONG DIEP + CHIA SE SEP 09   ⇒  584 THONG DIEP  ⇒  583 THONG DIEP

582 THONG DIEP  ⇒  580 THONG DIEP   ⇒  579 THONG DIEP  ⇒  578 THONG DIEP

577 THONG DIEP + CHIA SE AUG 12 ⇒  576 THONG DIEP + CHIA SE AUG 06

575 THONG DIEP + CHIA SE AUG 05  ⇒  THÔNG ĐIỆP 574 + CHIA SẺ  30 - 7

THÔNG ĐIỆP 573 + CHIA SẺ  29 - 7  ⇒  Thông Điệp 572  ⇒  Thông Điệp 571

Thông Điệp 568

Thông Điệp 567

Thông Điệp 564

Thông Điệp 563

Thông Điệp 456

Thông Điệp 457

Thông Điệp 458

Thông Điệp 459

Thông Điệp 460

Thông Điệp 507

Thông Điệp 520

Thông Điệp 522

Thông Điệp 526

Thông Điệp 534

Thông Điệp 535

Thông Điệp 536

Thông Điệp 537

Thông Điệp 540

Thông Điệp 542

Thông Điệp 546

Thông Điệp 547

Thông Điệp 548

Thông Điệp 549

Thông Điệp 550

Thông Điệp 551

Thông Điệp 552

Thông Điệp 553

Thông Điệp 554

Thông Điệp 557

Thông Điệp 558

Thông Điệp 561

Thông Điệp 562

 

 

Lm Peter Lê Thanh Quang

Giải Đáp Thắc Mắc

May 14 - Giải Đáp Thắc Mắc ⇒ Thứ hai 23-4  ⇒  Thứ hai 16-4  ⇒  Thứ hai 2-4

Ngày 26-3  ⇒   Ngày 5-3   ⇒   Ngày 26-2  ⇒  Ngày 19-2  ⇒  Ngày 12-2  ⇒  Ngày 5-2

Ngày 29-1  ⇒   Ngày 22-1   ⇒   Ngày 8-1  ⇒   1-1-2018  ⇒    31-12   ⇒    18-12   ⇒    

5-12   ⇒    27-11   ⇒    6 -11   ⇒    30-10  ⇒  ⇒    23-10   ⇒   9 - 10   ⇒   18- 9 

14-8   ⇒   7 -8   ⇒    17-7

GĐTM 10.7  ⇒    Giải đáp thắc mắc 1-5  ⇒    Giải đáp thắc mắc 24-4

Giải đáp thắc mắc 17-4  ⇒    Giải đáp thắc mắc 3-4  ⇒    Giải đáp thắc mắc 27-3

Giải đáp thắc mắc 20-3  ⇒    Giải đáp thắc mắc 13-3   ⇒    Giải đáp thắc mắc 6-3

Giải đáp về Cựu Ước   ⇒   Giải đáp về Đức Mẹ  ⇒   Giải Đáp 29-5

Giải đáp về cha Gobbi   ⇒   Giải đáp về thánh vịnh   ⇒   Giải đáp Cựu Ước

Giải đáp về Tuần Thánh   ⇒   Câu hỏi về mùa Chay và Cựu Ước

Nói đi nói lại chuyện của người ta là tội trọng hay tội nhẹ

Người Công Giáo có thể dùng cách thụ thai nhân tạo được không? 

Ông Phật bỏ gia đình đi tu là vô trách nhiệm, còn các tông đồcủa Chúa cũng bỏ gia đình theo chúa thì giải thich làm sao?

Vợ bị bệnh nặng không đi lễ được, chồng có thể đem bánh lễ về cho vợ được không?

Làm sao biết bị quỷ ám và giúp đỡ họ bằng cách nào?

Có phải trong Thánh Lễ Chúa tha tất cả tội nhẹ để được rước lễ mà không cần đi xưng tội? 

Làm sao người già yếu nhận được ơn đại xá mỗi ngày?

Tại sao Chúa lại giúp Đavít cướp phá và giết hại cả đàn bà con nít?

Vừa nghe radio cầu nguyện vừa làm việc có thay thế cho giờ cầu nguyện buổi sáng được không?

Không đọc kinh sáng tối ?

Trẻ em chưa xưng tội mà cha cho rước lễ ?

Sấm sét Chúa dùng để trừng phạt người gian ác?

Người Công Giáo có nên mừng Halloween không ?

Công Giáo và Tin Lành có cùng một Chúa không?

Tại sao máu lại được dùng quá nhiều trong Cựu Ước?

Tai sao không kều cầu Chúa mà lại nhìn lên con rắn đồng thì được cứu chữa?

Sao Môi sê lại dạy các thày Lê vi nguyền rủa mà không chúc phúc?

Có đúng là Chúa hứa với ông Noe từ nay không trừng phạt nhân loại nữa không?

Người đàn bà ngoại tình trong Kinh Thánh có phải là Maria Madalena không?

Tại sao chủ lại khen người quản lý được coi là bất lương?

Tại sao có Chúa mà khi gặp khó khăn kêu cầu  không thấy  chúa giúp đỡ?

Trong Kinh Thánh vẫn coi trọng người nam hơn người nữ?

Tại sao ông Gia cóp lại vật lộn với Thiên Chúa?

Tại sao Chúa không trừng phạt con ông Gia cóp đi giết người trả thù cho em mình bị làm nhục?

Có phải người xấu được Chúa chúc phúc nhiều hơn không?