Thông Tin & Liên Lạc

CHƯƠNG TRÌNH RADIO PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP

Từ 2:00 pm đến 10:30 pm  mỗi ngày (giờ TX)

(1) Gọi số 515-605-9575 hay số 425-585-1545 hoặc số (360) 398 – 4471

(2) Nghe qua iphone và android apps

(3) Nghe qua desktop và laptop trên trang  web:  www.radioltxc.org

 CHƯƠNG TRÌNH RADIO PHÁT LẠI

 Sau 10 giờ 30 tối đến trước 2:00 giờ chiều ngày hôm sau

– Sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót là giờ Học Kinh Thánh, Tin Tức Giáo Hội, Audio sách thánh

 

fc0d37197-V

LM Peter Lê Thanh Quang Linh Hướng

Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót 

Giáo xứ Mẫu Tâm

1301 Frank Street Barling AR 72923

Điện thoại: (479) 431 – 9259

Email: radiolongchuathuongxot@gmail.com

 

Image-1 (11)

Matta Trần Lan Chi

Ban Biên Tập Đài Phát Thanh

Điện thoại: (405) 973 – 6348

Email: chi.lan.tran@gmail.com

 

IMG_1352

Phêrô Nguyễn Đức Thành

Trang Web

Đài Phát Thanh

Lòng Chúa Thương Xót 

Điện thoại: (703) 334 – 1002

Email: lienlac@radioltxc.org

 

Các Linh Mục cộng tác với Đài Phát Thanh:

LM Giuse Trần Đình Long

LM Gioan Baotixita Nguyễn Sang

LM Gioan Tươi Nguyễn

LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

 

aoLQ8a3y

Các Cộng Tác Viên

 Đài Phát Thanh

Giuse Đỗ Long  ♥  Anna Phạm Thu Hà   ♥  Maria Bích Vân   ♥  Maria Trâm Hoàng   ♥  Giuse Phạm Hưng   ♥  Anna Bảo Trâm   ♥  Giuse Phan Mẫn   ♥  Anna Lý Hoa Nguyệt   ♥  Giuse Phạm Công Thiết   ♥  Maria Phạm Thanh Nga   ♥  Giuse Huỳnh Sơn   ♥  Teresa Huỳnh Phuơng   ♥  Maria Minh Liên   ♥  Dominico Ngọc Cung   ♥  Teresa Kim Uyên   ♥  Teresa Lê Thanh Hương   ♥  Matta Thuỳ Trang   ♥  Phanxico Nguyễn Anh Dũng   ♥  Maria Nguyễn Ánh Nguyệt   ♥  Dominico Hoàng Nghĩa   ♥  Maria Thu Minh   ♥  Maria Jenny Phạm   ♥  Teresa Tanya Nga   ♥   Gioan Baotixita Nguyễn Phú Cường   ♥  Maria Kim Loan   ♥  Phillip Trần Đắc   ♥  Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thuần   ♥  Maria Madalene Yến Điệp  ♥  Anna Thúy Dung   ♥  Maria Thanh Hoàng   ♥  Phero Bùi Phú   ♥  Catarina Hồng Ân   ♥  Maria Hoàng Liên   ♥  Anne Ngân Thúy   ♥  Maria Việt Trân

 

80184_n

Đài Phát Thanh Vatican

 

on-pack

THƯ LIÊN LẠC

 

Leave a Reply