Thánh Ca

 1. Tình Chúa Với Con - Kim Loan 5:43
 2. Hoan Ca Maria - Kim Loan - Phú Cường 3:36
 3. Đi Về Nhà Chúa - Kim Loan - ĐìnhThuần 3:25
 4. Làm Dấu - Kim Loan - ĐìnhThuần 5:24
 5. Lời Thiêng - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:37
 6. Kinh Hòa Bình - Kim Loan -Phú Cường 3:56
 7. Ave Maria - Kim Loan -Phú Cường - ĐìnhThuần 3:37
 8. Sống Gần Mẹ - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:01
 9. Tung Hô Maria - Kim Loan - ĐìnhThuần 5:11
 10. Trinh Vương Maria - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:22
 11. Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:27
 12. KHUC HAT ALLELLIA - Kim Loan - Phú Cường 3:12
 13. Chúa Sống Lại Rồi - Kim Loan -Phú Cường 5:17
 14. Đường Thánh Giá - Kim Loan -Phú Cường 9:49
 15. Thập Tự Canvê - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:36
 16. Nếu Một Lần - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:10
 17. Vì Danh Chúa - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:36
 18. Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Kim Loan -Phú Cường 3:48
 19. Thập Tự Canvê - Kim Loan 4:31
 20. Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Kim Loan -Phú Cường 3:48
 21. CanVê Chiều Buồn - Kim Loan - Phú Cường 5:48
 22. Mừng Chào Mùa Xuân 2:15
 23. Mùa Xuân Đến Rồi 3:20
 24. Lễ Dâng Đầu Năm 3:56
 25. Xin Ngài Mau Đến - Kim Loan -Phú Cường 5:35
 26. Hỡi Người Hãy Nhớ - Kim Loan - ĐìnhThuần 3:52
 27. Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Kim Loan - ĐìnhThuần 4:27
 28. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần - Kim Loan -Phú Cường 3:57
 29. Đầu Năm Dâng Chúa - Kim Loan -Phú Cường 4:31
 30. THÔI - Kim Loan - Phú Cường 4:30
 31. THÁNH VỊNH 24 - Kim Loan 3:01
 32. Chúa Đã Trao Phó - Kim Loan -Phú Cường 3:31
 33. Chúa Chăn Nuôi Tôi 3:29
 34. Thánh Thần Chúa- KIM LOAN - ĐÌNH THUẦN 3:45
 35. Khát Xa Nguồn 4:17
 36. NL Chúa GiêSu Chịu Phép Rửa 3:12
 37. TV 28 2:28
 38. Tha thứ chữa lành - Kim Loan - Phú Cường 4:42
 39. Lòng Thương Xót Chúa 3 - Kim Loan 5:23
 40. Chúa Xót Thương Con - Kim Loan 6:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mẹ đẹp tươi Ly -Yên 2:57
 2. Xin dạy con yêu NgàI - Ly -Yên 5:27
 3. THÁNH VỊNH 103 - Bùi Phú 3:27
 4. Chúa luôn còn mãi - Ly -Yên 5:28
 5. Biến đổi đời con - Ly -Yên 5:27
 6. Hạnh phúc đời con - Ly -Yên 6:34
 7. Chúa đã lên trời - Ly -Yên 4:14
 8. Ngợi ca Thần Linh Chúa - Ly -Yên 4:05
 9. Ngài vẫn ở bên con - Ly -Yên 4:28
 10. Lời ca thiên thu - Ly -Yên 6:51
 11. Kinh nguyện con dâng - Ly -Yên 5:44
 12. Còn tình yêu nào - Ly -Yên 3:32
 13. Ánh mắt yêu thương - Ly -Yên 6:01
 14. Trông cậy Chúa - Ly -Yên 5:18
 15. Bài ca thống hối - Ly -Yên 4:33
 16. Tràng Mân Côi - Ly -Yên 3:32
 17. Chúa giàu lòng xót thương 5 - Ly -Yên 5:15
 18. Cậy vào lòng thương xót- Li -Yên 3:21
 19. LO GÌ - Yến Nhi  3:53
 20. ĐỜI LINH MỤC  - Kiệt - Phú 4:54
 21. Cho Con Say Tinh Chua Usb Disk 4:38
 22. Trên đường Emmau - Ly -Yên 5:30
 23. Khải hoàn ca - Ly -Yên 2:41
 24. Chúa sống lại rồi - Ly -Yên 3:17
 25. Trên con đường trở về - Li -Yên 4:01
 26. Chén đắng - Li -Yên 4:46
 27. Cha ơi nay con đã về - Li -Yên 5:45
 28. Ôi nhiệm mầu - Li -Yên 3:32
 29. Khúc cảm tạ - Li -Yên 6:05
 30. Chân thành sám hối - Li -Yên 5:39
 31. KINH CHAY - Li -Yên 3:41
 32. Tâm ca Mai đệ Liên - Li -Yên 5:05
 33. Chính nhờ Ngài - Li -Yên 5:53
 34. Đường thập giá - Li -Yên 5:07
 35. Để nhìn Chúa thế thôi - Li -Yên 4:51
 36. LE DANG DAU XUAN 4:27
 37. Dang Chua mua Xuan 4:26
 38. Lạy Chúa TT xin Ngài mau đến - Li -Yên 4:25
 39. Lạy Chúa Trời con - Li -Yên 4:38
 40. Cuộc đời là bể dâu - Li -Yên 5:15
 41. Vì danh Chúa nhân từ - Li - Yên 3:49
 42. Nữ Vương hoà bình - Li -Yên 7:26
 43. Mẹ ánh bình minh - Li -Yên 4:07
 44. Giờ đây êm ái - Li -Yên 5:36
 45. Từ Bình Minh - Li Yên 4:07
 46. Cho tình tôi nguyên vẹn - LI -YEN 5:52
 47. CAC THANH TU DAO VN (LIEN) 4:52
 48. Chúa chịu phép rửa - Li -Yên 5:08
 49. Ba vua đăng trình - Li -Yên 3:59
 50. Tin tưởng và phó thác - LI - YÊN 2:32
 51. Đêm Noel Li - Yên 4:50
 52. Khúc hoài niệm - Li - Yên 5:22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.