Lời Chúa Hôm Nay

 1. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất
 2. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép
 3. Vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat
 4. Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng
 5. Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy
 6. Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi
 7. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo
 8. Nhưng ai là anh em của tôi?
 9. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn
 10. Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con
 11. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không
 12. Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel
 13. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy
 14. Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?
 15. Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc nhưng là người đau yếu
 16. Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế
 17. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”
 18. Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?
 19. Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết
 20. Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy
 21. Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được
 22. Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc
 23. Ai nghe lời Thầy mà đem thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá
 24. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng
 25. Những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế
 26. Tên nó là Gioan, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel
 27. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ
 28. Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
 29. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó
 30. Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại
 31. Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con
 32. Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con
 33. Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác
 34. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con
 35. Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả
 36. Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt
 37. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ
 38. Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”
 39. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con
 40. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra
 41. Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy
 42. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một
 43. Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta
 44. Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha.
 45. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian
 46. Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời
 47. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra
 48. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?
 49. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui
 50. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật
 51. Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con
 52. Khi Ðấng Phù Trợ đến, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy
 53. Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con
 54. Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian
 55. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con
 56. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn
 57. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng
 58. Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều
 59. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.
 60. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con đã xem thấy Người
 61. Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy
 62. Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy
 63. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm
 64. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết
 65. Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi
 66. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời
 67. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.
 68. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.
 69. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời.
 70. Ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời
 71. Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian
 72. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời
 73. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn” rồi Người lấy bánh trao cho các môn đệ
 74. Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”
 75. Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con
 76. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời
 77. Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?
 78. Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.
 79. Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa.
 80. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”
 81. Chúa khiển trách các ông đã không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”
 82. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy lại ăn”, rồi lấy bánh trao cho các môn đệ. Ðây là lần thứ ba Chúa đã hiện ra khi Người từ cõi chết sống lại
 83. Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ
 84. “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào
 85. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con
 86. Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”
 87. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết
 88. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại
 89. Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích Người mà chúng ta được chữa lành
 90. Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau
 91. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!
 92. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”
 93. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”
 94. Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu
 95. Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối
 96. “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”
 97. Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng
 98. Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta
 99. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta.
 100. “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”
 101. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”
 102. Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit
 103. Có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta
 104. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta
 105. Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người
 106. Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”
 107. Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”
 108. Con luôn ở với cha, mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy
 109. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không, vì ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống
 110. Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình
 111. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy
 112. Chúng ta phải ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy
 113. Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái
 114. Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ
 115. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá
 116. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con
 117. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng
 118. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, như vậy các con nên con cái của Cha các con trên trời
 119. Con hãy đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ
 120. Bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho
 121. Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy
 122. Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời, vì Cha các con biết rõ điều các con cần trước khi các con xin
 123. Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta
 124. Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi
 125. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải
 126. Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay
 127. Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi
 128. Chẳng ai bỏ nhà cửa, cha mẹ vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này
 129. Ngươi hãy bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó rồi đến theo Ta
 130. Vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra
 131. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó
 132. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ
 133. Ai cho các con một ly nước vì các con thuộc về Ðấng Kitô, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu
 134. Chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy
 135. Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi
 136. Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót
 137. Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông
 138. Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
 139. Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”
 140. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn
 141. Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê
 142. Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?
 143. Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi
 144. Dân chúng ăn no nê, người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được 7 thúng
 145. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được
 146. Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi
 147. Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế
 148. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu
 149. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người
 150. Chúa Giêsu động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn
 151. Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại
 152. Chúa Cha yêu thương Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm
 153. Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta
 154. Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai
 155. Con hãy loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con
 156. Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái
 157. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy
 158. Người gieo hạt là gieo lời Chúa
 159. Satan không thể đứng vững được mà phải diệt vong
 160. Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe
 161. Nhớ lại đức tin trung thành của con
 162. Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật
 163. Những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”
 164. Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ?
 165. Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được
 166. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana và đã tỏ vinh quang Người
 167. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi
 168. Nhưng nói thế là để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất
 169. Nước Thiên Chúa đã gần đến anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng
 170. Chúa Giêsu chịu phép rửa xong thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người
 171. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại
 172. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”
 173. Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ
 174. Người cầm bánh, ngước mắt lên trời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ phân phát cho người ta
 175. Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến
 176. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người
 177. Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel
 178. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian
 179. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi
 180. Các mục tử đến thành Bêlem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh
 181. Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi
 182. Hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ
 183. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân
 184. Ông đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm
 185. Môn đệ đã đến trước cũng vào, ông đã thấy và đã tin
 186. Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít
 187. Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
 188. Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh
 189. Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai
 190. Maria sinh con trai đầu lòng và Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu
 191. Từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời
 192. Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người
 193. Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông
 194. Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình
 195. Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả
 196. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao
 197. Chúa không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi
 198. Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng
 199. Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
 200. Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ
 201. Chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời
 202. Người đã chữa lành họ và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel
 203. Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy
 204. Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc trong nước trời
 205. Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến
 206. Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến
 207. Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta
 208. Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt
 209. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy
 210. Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy
 211. Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi đến trong thế gian này là để làm chứng về Chân lý
 212. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết
 213. Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp
 214. Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi!
 215. Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất
 216. Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy
 217. Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời
 218. Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người
 219. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông
 220. Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này
 221. Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm
 222. Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó
 223. Bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình
 224. Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con
 225. Người có ý nói đền thờ là thân thể Người
 226. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải
 227. Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta
 228. Không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi
 229. Khi ông dọn tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù
 230. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình
 231. Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên
 232. Còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời
 233. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó
 234. Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to
 235. Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy
 236. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy
 237. Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?
 238. Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều
 239. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức
 240. Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?
 241. Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người
 242. Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào