Audio Lời Chúa

AUDIO BÀI ĐỌC

Bài đọc trên youtube

Tuần 20

Tuần 19

Tuần 18

Tuần 17

Tuần 16

Tuần 15

Tuần 14

Tuần 13

Tuần 12

Tuần 11

Tuần 10

Tuần 9

Tuần 8

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4:

Tuần 3:

Tuần 2:

Tuần 1:

Tuần 7

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2 Phục Sinh

Tuần Bát Nhật

Thứ bảy tuần Thánh-Lễ Vọng Phục sinh-Năm B-Mc 16,1-8

Tuần Thánh

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

Tuần lễ Tro

SUY NIỆM LỜI CHÚA