Giáo Lý Công Giáo

Bài Giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

 1. Có Thiên Chúa
 2. Cầu Nguyện
 3. Thiên Thần
 4. Con Người và Ân Sủng
 5. Thiên Đàng và Tội Tổ Tông
 6. Tội Lỗi
 7. Hỏa ngục Luyện ngục
 8. Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế
 9. Bản Tính Chúa Giêsu
 10. Giáo Hội
 11. Rửa tội Thêm Sức Thánh Thể
 12. Thánh Lễ Xưng Tội
 13. Xức dầu bệnh nhân và Truyền Chức
 14. Xưng Tội
 15. Bí Tích Hôn Phối
 16. Hôn Nhân
 17. Bổn Phận Cha Mẹ
 18. Bí Tích Nhân Đức
 19. Giới Răn 2-3
 20. Giới Răn 4-5-6
 21. Giới Răn 7-10

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.