Giáo Lý Cho Người Trẻ

YOUCAT: YOUTH CATECHISM

Bài Giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

 1. You cat 1-2
 2. You cat 3-8
 3. You cat 9-19
 4. You cat 20-29
 5. You cat 30-48
 6. You cat 49-60
 7. You cat 61-76
 8. You cat 77-97
 9. You cat 98-112
 10. You cat 113-126
 11. Youcat 127-141
 12. Youcat 142-155
 13. Youcat 156-167
 14. Youcat 168-182
 15. Youcat 183-205
 16. Youcat 206-223
 17. Youcat 224-248
 18. Youcat 249-265
 19. Youcat 266-280
 20. Youcat 281-295
 21. Youcat 296-314
 22. Youcat 315-333
 23. Youcat 334-351
 24. Youcat 352-366
 25. Youcat 367-386
 26. Youcat 387-403
 27. Youcat 404-420
 28. Youcat 421-434
 29. Youcat 435-448
 30. Youcat 449-468
 31. Youcat 469-486
 32. Youcat 487-508
 33. Youcat 509-527

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.

%d bloggers like this: