Giáo Lý Cho Người Trẻ

YOUCAT: YOUTH CATECHISM

Bài Giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

01 YOU CAT 1-2
02 YOU CAT 3-8
03 YOU CAT 9-19
04 YOU CAT 20-29
05 YOU CAT 30-48
06 YOU CAT 49 -60
07_YOU_CAT_61_-76
08_YOU_CAT_77_-97
09_YOU_CAT_98-112
10_YOU_CAT_113-126
11 YOU CAT 127-141

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.