Giải Đáp Thắc Mắc

LM Peter Lê Thanh Quang

LM Peter Lê Thanh Quang

May 14 - Giải Đáp Thắc Mắc ⇒ Thứ hai 23-4  ⇒  Thứ hai 16-4  ⇒  Thứ hai 2-4

⇒    Ngày 26-3  ⇒   Ngày 5-3   ⇒   Ngày 26-2  ⇒  Ngày 19-2  ⇒  Ngày 12-2  ⇒  Ngày 5-2

⇒   Ngày 29-1  ⇒   Ngày 22-1   ⇒   Ngày 8-1  ⇒   1-1-2018  ⇒    31-12   ⇒    18-12   ⇒     5-12

⇒    27-11   ⇒    6 -11   ⇒    30-10  ⇒  ⇒    23-10   ⇒   9 - 10   ⇒   18- 9   ⇒   14-8   ⇒   7 -8   ⇒    17-7

GĐTM 10.7  ⇒    Giải đáp thắc mắc 1-5  ⇒    Giải đáp thắc mắc 24-4

Giải đáp thắc mắc 17-4  ⇒    Giải đáp thắc mắc 3-4  ⇒    Giải đáp thắc mắc 27-3

Giải đáp thắc mắc 20-3  ⇒    Giải đáp thắc mắc 13-3   ⇒    Giải đáp thắc mắc 6-3

⇒   Giải đáp về Cựu Ước   ⇒   Giải đáp về Đức Mẹ  ⇒   Giải Đáp 29-5

⇒   Giải đáp về cha Gobbi   ⇒   Giải đáp về thánh vịnh   ⇒   Giải đáp Cựu Ước

⇒   Giải đáp về Tuần Thánh   ⇒   Câu hỏi về mùa Chay và Cựu Ước

Nói đi nói lại chuyện của người ta là tội trọng hay tội nhẹ

Người Công Giáo có thể dùng cách thụ thai nhân tạo được không? 

Ông Phật bỏ gia đình đi tu là vô trách nhiệm, còn các tông đồcủa Chúa cũng bỏ gia đình theo chúa thì giải thich làm sao?

Vợ bị bệnh nặng không đi lễ được, chồng có thể đem bánh lễ về cho vợ được không?

Làm sao biết bị quỷ ám và giúp đỡ họ bằng cách nào?

Có phải trong Thánh Lễ Chúa tha tất cả tội nhẹ để được rước lễ mà không cần đi xưng tội? 

Làm sao người già yếu nhận được ơn đại xá mỗi ngày?

Tại sao Chúa lại giúp Đavít cướp phá và giết hại cả đàn bà con nít?

Vừa nghe radio cầu nguyện vừa làm việc có thay thế cho giờ cầu nguyện buổi sáng được không?

Không đọc kinh sáng tối ?

Trẻ em chưa xưng tội mà cha cho rước lễ ?

Sấm sét Chúa dùng để trừng phạt người gian ác?

Người Công Giáo có nên mừng Halloween không ?

Công Giáo và Tin Lành có cùng một Chúa không?

Tại sao máu lại được dùng quá nhiều trong Cựu Ước?

Tai sao không kều cầu Chúa mà lại nhìn lên con rắn đồng thì được cứu chữa?

Sao Môi sê lại dạy các thày Lê vi nguyền rủa mà không chúc phúc?

Có đúng là Chúa hứa với ông Noe từ nay không trừng phạt nhân loại nữa không?

Người đàn bà ngoại tình trong Kinh Thánh có phải là Maria Madalena không?

Tại sao chủ lại khen người quản lý được coi là bất lương?

Tại sao có Chúa mà khi gặp khó khăn kêu cầu  không thấy  chúa giúp đỡ?

Trong Kinh Thánh vẫn coi trọng người nam hơn người nữ?

Tại sao ông Gia cóp lại vật lộn với Thiên Chúa?

Tại sao Chúa không trừng phạt con ông Gia cóp đi giết người trả thù cho em mình bị làm nhục?

Có phải người xấu được Chúa chúc phúc nhiều hơn không?

Nhiều Linh Mục Giải Đáp

Nhiều Linh Mục Giải Đáp