Lm Peter Lê Thanh Quang

Tuần Thánh

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

Tuần Lễ Tro

Tìm hiểu hội Tam điểm

P1: Sự khởi đầu của tổ chức ma quỷ                P2: Những thế lực của sự dữ                       P3: Các tổ chức của ma quỷ

 

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.