Chứng Nhân Thương Xót

47 Bài Thơ Lòng Chúa Thương Xót – Lm Giuse Trần Đình Long

⇐ Về Trang Chính

⇑  Về đầu trang

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.